Brofessional Brand Dropping and Back Door Bragging

Shootme Art Photographers
Shootme Art Photography

Rozmowa Karola Grygoruka z Dawidem Misiornym odbędzie się w ramach cyklu spotkań związanych z publikacją zbiorowej książki fotograficznej “Fotograf jest jednym z wielu”, prezentującej wybrane projekty czterech fotografów – Pawła Fabjańskiego, Karola Grygoruka, Jacka Kołodziejskiego i Łukasza Ziętka, w kontekście ich działalności na granicy komercji i sztuki. Indywidualne strategie twórcze fotografów wykorzystywane zarówno w projektach personalnych, jak i zleceniach komercyjnych są pretekstem do postawienia pytań: Na ile innowacyjność i swoboda wyrażania myśli artystycznej jest krępowana przez realia rzeczywistości rynkowej? Czy artysta może wpleść swoje indywidualne strategie intelektualne i twórcze w działania realizowane na zamówienie? Czy obraz wykreowany na zlecenie może być tożsamy z tym, który powstał w wyniku strategii znanych ze świata sztuki?

DAWID MISIORNY: Absolwent Wydziału Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu oraz Intermediów na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP. Obecnie student Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale KM UAP oraz wykładowca Akademii Fotografii w Warszawie. Jego prace pokazywane były na wielu wystawach indywidualnych, m.in: Galeria Piekary, galeria Zpaf w Krakowie; oraz zbiorowych, m.in: Miesiąc Fotografii w Krakowie, Biennale Fotografii w Poznaniu, Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie. Swoje prace i teksty publikował między innymi w: Kwartalnik Fotografia, magazyn Punkt, magazyn Szum, PIG, Holy Ghost, Romka magazine, Artforum. W roku 2012 został laureatem Miesiąca Fotografii. W 2013 pełnił funkcję jurora podczas Warsaw Photo Days. W latach 2012-2013 współpracował z Self Publish, Be Happy w Londynie, a od 2014 prowadzi magazyn poświęcony współczesnej fotografii Magenta, którego jest redaktorem naczelnym.

Shootme Art Photographers