Fotografia czy scenografia

Shootme Art Photographers

Rozmowa Jacka Kołodziejskiego z Klarą Czerniewską odbyła się w ramach cyklu spotkań związanych z publikacją zbiorowej książki fotograficznej “Fotograf jest jednym z wielu”, prezentującej wybrane projekty czterech fotografów – Pawła Fabjańskiego, Karola Grygoruka, Jacka Kołodziejskiego i Łukasza Ziętka, w kontekście ich działalności na granicy komercji i sztuki. Indywidualne strategie twórcze fotografów wykorzystywane zarówno w projektach personalnych, jak i zleceniach komercyjnych są pretekstem do postawienia pytań: Na ile innowacyjność i swoboda wyrażania myśli artystycznej jest krępowana przez realia rzeczywistości rynkowej? Czy artysta może wpleść swoje indywidualne strategie intelektualne i twórcze w działania realizowane na zamówienie? Czy obraz wykreowany na zlecenie może być tożsamy z tym, który powstał w wyniku strategii znanych ze świata sztuki?
KLARA CZERNIEWSKA: Historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka. Współkuratorka wystaw sztuki i designu, m.in. 6. Edycji festiwalu Warszawa w Budowie – Miasto Artystów (2014), WY3208G – wystawy młodych polskich artystów wizualnych w samochodzie marki Opel Astra (2015, z Norbertem Delmanem) oraz Polish Design Stories (2015, Vienna Design Week i Łódź Design Festival). Publikowała m.in. na łamach „2+3 D”, „dwutygodnik.com”, „Icon”, „K Maga”, „Monitora”, „Objects” i magazynu „Szum”. Autorka monografii poświęconej Hannie i Gabrielowi Rechowiczom „Gaber i Pani Fantazja” (wyd. 40 000 Malarzy, 2011). Pracuje w Galerii Kasia Michalski.

SHOOTME ART PHOTOGRAPHERS
SHOOTME ART PHOTOGRAPHERS
SHOOTME ART PHOTOGRAPHERS